+31686426832 info@alhadaf.nl

Know your life's value by determining your goal

want met een doel kom je verder.

Door alle wereldse drukte verliezen we wel eens onze visie op de toekomst. Alhadaf is een leercentrum dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu.

 

FACILITEITEN EN LESSENContactformulier
ONs educatiecentrum

Faciliteiten en Lessen

Alhadaf is een onafhankelijk educatiecentrum. Onze hooggeschoolde en bevlogen docenten verplaatsen zich in de belevingswereld van uw kinderen en weten hen door middel van u en uw persoonlijke aandacht elke keer weer te stimuleren en uit te dagen. De leerlingen worden gemotiveerd om hun talenten en interesse te herkennen en te ontwikkelen, maar ook geprikkeld om zich verder te ontplooien. Wij zijn een centrum die een eigentijdse blik heeft op onderwijs met een open visie naar de maatschappij en waar excellent onderwijs en de kwaliteit centraal staan. Wij bieden een gezond, uitdagend en positief sociaal klimaat aan, waarbinnen oog is voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen binnen een veilige en herkenbare structuur.

Arabisch

Arabisch (6+ jaar)
Vanaf de leeftijd van 6 jaar is iedereen welkom bij ons op school om deel te nemen aan het vak Arabisch. Wij werken met verschillende thema’s die met veel zorg en aandacht zijn gekozen, zodat de inhoud goed aansluit bij de wereld van onze leerling. We zorgen ervoor dat onze leerlingen de basis van de Arabische taal leert én een ruime woordenschat opbouwt om ook verbaal sterk te groeien. We oefenen de lees-, schrijf- en spreekvaardigheid veelvuldig. Hierdoor krijgt de Arabische taal een meerwaarde én daadwerkelijke functie in het dagelijkse leven van onze leerling.

Godsdienst

(Enkel voor kinderen)

In deze les helpen we de leerlingen een stevige basis te hebben van hun geloofsovertuiging. We bespreken het fundament van de Islam en geven antwoord op de centrale vraag ‘waarin gelooft de moslim?’. Kinderen op jonge leeftijd zitten met vragen als: Als Allah alles heeft geschapen wie heeft Allah dan geschapen? Op al deze vragen geven wij op een laagdrempelige en pedagogische manier antwoord op. Tijdens dit vak komen verschillende termen aan bod. Zo staan wij stil bij de tafsier, de sierah, de hadith en bij de akhlaaq.

Gedragszuivering (Akhlaaq)

Een bekende overlevering van de profeet luidt: ‘Islam is goed gedrag.’ In deze lessen leren wij de leerlingen het innerlijke met het uitwendige aspecten van de religie te combineren. Alle morele waarden die de leerlingen tot deze les hebben geleerd, laten wij bij deze les in praktijk brengen. De lessen zijn opgebouwd uit een deel over daden van gehoorzaamheid en een deel over het vermijden van zondes. Ook behandelen wij de etiquette van het dagelijkse leven en geven wij aanwijzingen hoe de moslim zijn leven dient in te richten in deze huidige maatschappij. Dit doen wij zodat onze leerlingen kunnen bijdragen aan de maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschap. Wij vinden het belangrijk om ontwikkelde en bewuste volgende generatie moslimburgers op te leiden die zich optimaal zullen inzetten voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving.

Hadith & Tafseer

Hadith is een vervolg op en verdieping van de lessen die onze leerlingen eerder hebben gehad. In deze lessen gaan we in op de methodologie, terminologie en de relatie tussen Koran en Soenna.

In de Tafseer module wordt de Koran uitgelegd vanuit de structuur en achtergrond van de hoofdstukken (soera’s). De chronologie, achtergronden en verbanden tussen teksten en thema’s worden uiteengezet voor een helder perspectief van de Islam. Om een Koranvers in juiste betekenis weer te geven worden belangrijke kernwoorden uitvoerig uitgelegd. De leerling krijgt een goed overzicht van de samenhang en structuur van de Koran en leer verbanden leggen. Specifieke redenen van openbaringen (asbaab an-noezoel), woordgebruik, stijl en beeldspraak worden belicht. De leerling krijgt een bagage in woordenschat en terminologieën van de Koran (Kalimat al-Qur’an) met Nederlandse equivalenten van Arabische woorden. In de uitleg wordt tevens een vertaalslag gemaakt van de kennis over de tijd en het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) naar onze huidige realiteit om verdieping, inzichten en handvatten mee te geven.

Seerah

In deze lessen wordt de biografie van de Profeet Mohammed ﷺ bestudeerd. Ons doel hierbij is om de leerlingen een levende en praktijkgerichte band te laten ontwikkelen met de persoonlijkheid van de Profeet ﷺ. We merken helaas vandaag de dag dat kinderen veel meer weten over Messi en Ronaldo dan van de heiligste en de meest edele der schepselen. Wij kijken samen naar de revolutionaire aspecten van zijn biografie en hoe die oplossingen bieden in onze persoonlijke levens. Op deze manier willen we het intellect en de zielen verlichten. We leren in deze Seerah lessen over de hijrah (emigratie naar Medina), de verhalen over de metgezellen (sahaba) en meer over zijn leven zoals: zijn boodschap, zijn gedrag, zijn manier van slapen, eten, lopen, praten, bidden, vasten, problemen oplossen en nog veel meer.

ONZE AANPAK

Samen met jou stellen we een doel vast waar we binnen Alhadaf aan gaan werken.

Om een beeld te geven in wat wij voor jou kunnen betekenen worden er een aantal mogelijkheden beschreven:

– Arabisch
– Basiskennis Islam
– Opvoedondersteuning
– Coaching

Het is belangrijk om te beseffen dat de hierboven beschreven mogelijkheden ter illustratie zijn. Alhadaf gelooft in maatwerk en onderling overleg. Daarom wordt er via een intake in kaart gebracht wat het beste bij jou past en wordt deze aanpak via periodieke gesprekken geevalueerd.

Boek nu een intakegesprek

1 + 13 =

een bericht

van onze oprichtster

Altijd heb ik de overtuiging gehad dat het belangrijk is een doel voor ogen te hebben als mens, simpel, zoals de quote luidt: “want met een doel kom je verder”. Toen ik als 14 jarige les gaf had ik dit leercentrum als doel voor ogen, ooit, als ik later groot zou zijn. Toen ik ging studeren als pedagogisch hulpverlener op het HBO groeide de passie voor dit doel en interesse in de ontwikkeling van de mens. Alles dat te maken had met hoe een mens in elkaar stak kreeg mijn aandacht. Nu ik ‘groot’ ben weet ik het zeker: Ik wil bezig blijven met mensen versterken. In wie ze zijn en in wie ze willen worden. “

– Maryam Kurdi

Leerlingen

Les programma's

R

AANBEVELINGEN

Als ouder ben ik zeer tevreden over de lessen Arabisch (islam) die mijn dochter op zondag krijgt.
Mijn dochter heeft hier veel soera’s, de wassing, het gebed en heel veel andere aspecten van een islamitische opvoeding geleerd.

Wat ikzelf als ouder enorm waardeer is dat mijn dochter al deze kennis in een pedagogisch verantwoord klimaat heeft opgedaan.
Ze gaat dan ook met veel plezier naar de lessen en is dol op juf Maryam.

Mijn dochter en ik kunnen altijd met vragen bij haar terecht. Maryam beschikt niet alleen over veel kennis van de islam, maar ook pedagogische vaardigheden.

Dit is heel belangrijk bij kennisoverdracht.
Hierdoor weet ze de kinderen op de juiste manier te benaderen, begeleiden en op te vangen.

Kortom de lessen met juf Maryam zijn leerzaam en gezellig!

Zehra Oral

Meryam is een professional op het gebied van opvoeding en coaching. Ze heeft veel ervaring met kinderen. Het is duidelijk dat kinderen het leuk vinden om te gaan naar juf Meryam. Tijdens de maand Ramadan bijvoorbeeld heeft ze kinderen op een speelse en plezierige manier kennis laten maken met de Ramadan. Ze hebben Ramadan kalenders gemaakt, een quiz gedaan en een speurtocht gehouden. Verder is ze vrolijk, enthousiast, begripvol en oprecht!

Ghizlane Madi

Maryam is sinds 2018 een lid van de Raad van Toezicht en Advies van svIQRA. Maryam is een echte duizendpoot! Haar positieve en enthousiaste inbreng is altijd waardevol tijdens onze vergaderingen. Wanneer Maryam zegt dat ze iets doet, probeert ze dit zo goed mogelijk aan te pakken, en als ze het zelf niet weet heeft ze altijd wel iemand in haar connecties die je verder kan helpen! Wij hebben Maryam leren kennen als een mooie aanwinst voor de vereniging en wensen haar veel succes en geluk met het opzetten van Al Hadaf.

Romana van Stralen

Contact

Adres: Epelenberg 14A, 4817 CM Breda

Telefoon: 06-86426832

Email: info@alhadaf.nl

Openingstijden: M-Z: 8:00 – 21:00

Heeft u nog vragen? Vul het formulier hieronder in en wij nemen zo snel mogelijk contact op met u.

3 + 15 =